Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Help mee om Rembrandtkwartier en Componistenbuurt hartveilig te krijgen

Met meer AED’s in onze buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. Reanimeren met een AED vergroot de overlevingskans als er binnen 6 minuten actie wordt ondernomen. Daarom is een aantal buurtbewoners een initiatief gestart om in RemCom ‘6-minutenzones’ te realiseren.

Hoe werkt een 6-minutenzone?

Stap 1. Bij een hartstilstand 112 bellen > oproep aan burgerhulpverleners, die direct naar patiënt gaan en oproep naar burgerhulpverleners die de dichtstbijzijnde AED ophalen en oproep aan ambulancedienst.
Stap 2. Burgerhulpverlener start reanimatie en zet AED in.
Stap 3. Doorgaan tot ambulance komt.

Onze buurtplannen voor RemCom

Stap 1. Onderzoeken aanwezigheid van burgerhulpverleners, en hoeveel er (nog)nodig zijn.
Stap 2. Onderzoek naar de aanwezigheid van bestaande, 24/7 bereikbare AED’s en hoeveel er op welke locaties nodig zijn om 6-minutenzones te realiseren.
Stap 3. Stimuleren van initiatieven van buurtbewoners voor aanschaf van een AED en coördineren van deze initiatieven. 

Korte termijn doel van initiatiefnemers 

Aanschaf van één AED voor het gebied Jan Steenlaan, Rembrandtlaan en van Ostadelaan, Paulus Potterlaan en Vermeerlaan) en één AED voor de Componistenbuurt. We starten met deze buurten, omdat daar de dekking het laagst is. In oktober 2019 houden we een sponsoractie in de betreffende straten van de genoemde gebieden met flyers. De inzamelingsactie verloopt via www.buurtaed.nl

Indien binnen 30 dagen het benodigde bedrag bereikt is, kan een AED aangeschaft worden en op de uitgezochte locatie geplaatst worden. Ook onderzoeken we hoeveel burgerhulpverleners aanwezig zijn in het gebied rondom de AED. We doen een oproep aan bewoners om zich als burgerhulpverlener aan te melden en een reanimatiecursus te volgen.

We informeren de Hartstichting, de bewoners en de gemeente over de aanwezigheid van de AED. De gemeente zoekt uit hoeveel openbare buurt AED’s in het RemCom gebied nodig zijn om de 6-minutenzones te realiseren. Zie ook de berichtgeving in het Naardernieuws hierover

Oproep

We doen een oproep aan bewoners om mee te denken en initiatieven te nemen om in de hele wijk voldoende AED’s te realiseren. Dat doen we onder andere via onze nieuwsbrief en via de lokale krant. In de nieuwsbrief van september volgen gegevens over het type AED, de aanschafkosten, het onderhoud, de plaatsing, de verzekering, de flyeractie en de oproep voor burgerhulpverleners. Een AED per straat (2 straten?), is nodig om voldoende bereikbaarheid te hebben.

De initiatiefnemers zijn: Florentine van Dorp, Paul Doorenbosch, Gisela van Velzen en Emma Kooy.

Back to top