Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwe bestuursleden!

We zijn ontzettend blij dat Caty Leenen (van der Horstlaan – Componistenkwartier) en Emilie Schols (Jan Steenlaan – Rembrandtpark) hun medewerking aan ons bestuur hebben toegezegd. Zij gaan zich inwerken voor de rol van respectievelijk ‘Penningmeester’ en ‘Secretariaat en Communicatie’. Wie wil ook aansluiten bij de pittige portefeuilles die we als RemCom aanpakken? Stuur een mail naar info@remcom.nl als je interesse hebt.

Burgerparticipatie is belangrijk en de gemeente Gooise Meren vindt wijkgericht werken belangrijk. In veel delen van Gooise Meren is inmiddels een buurtvereniging (zoals RemCom voor onze buurt), of een stadsraad (Muiden) of een dorpsraad (Muiderberg). De buurt wordt betrokken bij de besluitvorming. Het doel is een mooie, sociale en veilige buurt.

Er speelt veel in onze buurt, daarom zoeken wij versterking. Voor het bestuur en om deel te nemen in de werkgroepen.
– We willen onze communicatie versterken. Naar onze leden, de gemeente en alle instanties die voor onze buurt belangrijk zijn. We hebben een nieuwe website en verzorgen maandelijks een nieuwsbrief. Wie kan helpen?
– Vanwege het rooster van aftreden zoeken we iemand die de portefeuille groen onderhoud en inrichting wil bemensen.

We hebben als vereniging de volgende aandachtsgebieden en portefeuilles:
– Verkeer en veiligheid (samenwerking met gemeente en politie).
– Groen, onderhoud en inrichting (waaronder de jaarlijkse wijkschouw) .
– Sociale samenhang (aandacht voor personen, knelpunten en straat/buurt activiteiten).
– Overleg over knelpunten en effecten van nieuwbouw (hier staan nu de voorgenomen plannen voor de Borgronden centraal).
– Duurzaam RemCom (initiatieven voor de toekomstige energie huishouding in onze wijk).
– AED (automatische externe defibrillator) in de wijk. Dit initiatief is gestart naar aanleiding van vragen in de algemene ledenvergadering afgelopen mei. Per straat zal een initiatief gestart kunnen worden. We proberen een eerste pilot in oktober te starten om het van de grond te trekken.

Het zijn grote onderwerpen en daar is veel menskracht voor nodig, jong en oud, om dit tot stand te brengen in onze buurt. Als bestuur proberen we te initiëren en mensen met elkaar in contact te brengen. Maar al deze onderwerpen hebben trekkers nodig. Wie helpt mee? Laat weten.

Wie durft? Bel mij 06-31002603 voor meer informatie en als je interesse hebt.
Paul Doorenbosch

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top