Stichting J.P. van Rossum

De doelstelling van de Stichting is enerzijds het verzamelen en archiveren van historische gegevens en objecten betreffende de persoon van Joannes Petrus van Rossum (1778-1856), betreffende de geschiedenis van de landgoederen en buitenplaatsen gelegen tussen Naarden, Bussum en Huizen en behorende tot het voormalige grondbezit van J.P. van Rossum en betreffende de eigenaren en/of bewoners van deze landgoederen en buitenplaatsen. Anderzijds stelt de Stichting zich ten doel het landschappelijk karakter van bedoelde landgoederen en buitenplaatsen zoveel mogelijk te behouden.

Back to top