Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stichting J.P. van Rossum

De doelstelling van de Stichting is enerzijds het verzamelen en archiveren van historische gegevens en objecten betreffende de persoon van Joannes Petrus van Rossum (1778-1856), betreffende de geschiedenis van de landgoederen en buitenplaatsen gelegen tussen Naarden, Bussum en Huizen en behorende tot het voormalige grondbezit van J.P. van Rossum en betreffende de eigenaren en/of bewoners van deze landgoederen en buitenplaatsen. Anderzijds stelt de Stichting zich ten doel het landschappelijk karakter van bedoelde landgoederen en buitenplaatsen zoveel mogelijk te behouden.

Back to top