Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

* Klik hier voor de pagina ‘collectieve wijkinkoop zonnepanelen’.

* Klik hier voor de pagina ‘collectieve wijkinkoop isolatie maatregelen’.

Wijk aanpak Duurzaam RemCom
In het Rembrandtpark en het Componistenkwartier (RemCom) is er veel te winnen op het gebied van besparen en opwekken van energie. Maar waar beginnen we en wanneer? Deze vraag hebben wij onszelf ook gesteld. Dat is de reden dat we als buurtteam deze campagne zijn gestart. Wij willen graag met elkaar bewustwording, betrokkenheid en bereidheid tot actie vergroten om met elkaar onze wijk te verduurzamen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Op basis van het uitgangspunt ‘wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden’ begint elke verduurzaming met het bewuster gebruiken van energie en het tegengaan van verspilling ervan. De belangrijke eerste stap bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van de woning. Een tweede stap is het opwekken van energie en op de langere termijn is een derde stap het realiseren van alternatieve warmtebronnen. Als buurtteam faciliteren we de collectieve wijkinkoop van isolatie maatregelen en van zonnepanelen.

De campagne Duurzaam RemCom
Uiterlijk 2021 is de Warmtevisie klaar waarin de gemeente op wijkniveau aangeeft op welke wijze de Gooise Meren alternatieven warmte bronnen zal gaan inzetten. In afwachting van deze Warmtevisie kunnen we al wel beginnen met onszelf voor te bereiden op wat gaat komen.

Een energiezuinige woning
Onbewust stroomt er door de schil van de woning veel warmte weg. Klik hier om een idee te krijgen van het warmteverlies van een woning. Om de woning energiezuinig te maken en het energielabel van de woning te verbeteren, zijn isoleren en besparen belangrijke eerste “no regret”-maatregelen. Op de afbeelding hieronder zie je de 6 mogelijke stappen om van energielabel G naar A te komen. Naast isoleren is het belangrijk om waar mogelijk energie te besparen. Klik hier voor handige bespaartips.

Samenwerking met Duurzaam Bouwloket en Greenhome
Om de verduurzaming te faciliteren is het buurtteam een samenwerking aangegaan met twee partners, te weten Duurzaam Bouwloket en Greenhome. De partners geven ons inzicht in de situatie in onze wijken en de maatregelen die hiervoor mogelijk zijn. Om een indicatie te krijgen voor je eigen woning kan je op de website van Greenhome online en kosteloos de huisscan voor je eigen woning invullen.

Voor vijf ‘model’ woningen uit onze wijken is door Duurzaam Bouwloket een woningscan gemaakt om per type woning inzicht te geven in de mogelijke maatregelen voor verduurzaming. Tevens is een concreet stappenplan opgesteld met bijbehorende kosten en terugverdienperiodes. De verschillende woningscans zijn beschikbaar op de actiewebsite van Duurzaam Bouwloket. Klik hier om de woningscans van de verschillende type woningen te lezen.

Mogelijke maatregelen
Voor veel woningen is vloer- en spouwisolatie een gangbare maatregel om mee te beginnen. Tijdens de kick-off biedt Greenhome een collectieve inkoopactie aan voor deze beide isolatiemaatregelen aan. Mocht je geïnteresseerd zijn in mogelijke andere maatregelen, dan raden we je aan de e-books (door Greenhome beschikbaar gesteld), door te nemen. Klik voor meer informatie op de betreffende maatregel; dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie, zonneboilers en zonnepanelen.

* Op 16 april 2019 hielden we een bewonersavond over hoe je thuis kunt verduurzamen. Wil je meer over deze avond weten? Kijk dan hier.

Back to top