Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wijkaanpak Duurzaam RemCom
In het Rembrandtpark en het Componistenkwartier (RemCom) is er veel te winnen op het gebied van besparen en opwekken van energie. Maar waar beginnen we en wanneer? Deze vraag hebben wij onszelf ook gesteld. Dat is de reden dat we als buurtteam deze campagne zijn gestart. Wij willen graag met elkaar bewustwording, betrokkenheid en bereidheid tot actie vergroten om met elkaar onze wijk te verduurzamen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Op basis van het uitgangspunt ‘wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden’ begint elke verduurzaming met het bewuster gebruiken van energie en het tegengaan van verspilling ervan. De belangrijke eerste stap bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van de woning. Een tweede stap is het opwekken van energie en op de langere termijn is een derde stap het realiseren van alternatieve warmtebronnen. 

  • De eerstvolgende collectieve inkoop zonnepanelen gaat op 22 mei 2020 van start in samenwerking met energiecoöperatie Wattnu
  • De collectieve inkoop voor isolatie maatregelen is gesloten en gaat het najaar 2020 weer open.

De campagne Duurzaam RemCom
Uiterlijk 2021 is de Warmtevisie klaar waarin de gemeente op wijkniveau aangeeft op welke wijze de Gooise Meren alternatieve warmtebronnen zal gaan inzetten. In afwachting van deze Warmtevisie kunnen we al wel beginnen met onszelf voor te bereiden op wat gaat komen.

  • Klik hier voor meer informatie over de campagne.

Samenwerking met energiecoöperatie WattNu
Als buurtteam werken in onze wijkaanpak nauw samen met WattNu, energie coöperatie Gooise Meren, voor en door bewoners zonder winstoogmerk. Dit doen we o.a. door de inzet van energiecoaches in de wijk. Om bewoners blijvend te betrekken en te ondersteunen worden er per wijk energiecoaches opgeleid en ingezet. Een energiecoach is een betrokken bewoner die tijdens een energiecoach gesprek andere buurtbewoners op weg helpt met het zetten van de juiste stappen om duurzaam te wonen. In dit gesprek worden de wensen van de bewoner, de specifieke staat van de woning en de stappen om tot verduurzaming van de woning te komen besproken. 

  • Klik hier voor meer informatie over Wattnu en de inzet van energiecoaches in de wijk.
Back to top