Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Duurzaam RemCom energie coaching in de wijk 2019

Om bewoners blijvend te betrekken en te ondersteunen worden er per wijk energiecoaches opgeleid en ingezet. Een energiecoach is een betrokken bewoner die tijdens een energiecoach gesprek andere buurtbewoners op weg helpt met het zetten van de juiste stappen om duurzaam te wonen. In dit gesprek worden de wensen van de bewoner, de specifieke staat van de woning en de stappen om tot verduurzaming van de woning te komen besproken. 

Om ook een team met energiecoaches in RemCom op te kunnen zetten zoeken wij bewoners met een mix aan belangstelling en achtergrond: zowel coaches die het leuk vinden de verbinding met mede-bewoners aan te gaan, te inspireren en te stimuleren, alsook coaches die zich meer richten op technische, bouwkundige of financiële aspecten of zich in één bepaald onderwerp willen verdiepen en als ‘kenniscentrum’ willen fungeren.

 Met betrekking tot de rol van energiecoach geldt:

  • Bereidheid om via Hoom een cursus van 4 dagdelen te volgen;
  • Beschikbaarheid  van gemiddeld 4 uur per week voor energiegesprekken met bewoners, voorbereiding en afronding;
  • Bereidheid om verdiepingscursussen te volgen en intervisiebijeenkomsten bij te wonen;
  • Communicatief, meedenker, geen commercieel belang bij een van de adviesterreinen;
  • De activiteiten vinden plaats op vrijwilligersbasis

Na aanleiding van de bewonersavonden in de andere wijken hebben zich na de eerste geïnteresseerden aangemeld. Als buurtteam Duurzaam RemCom geloven wij heel erg in deze vorm van ondersteuning. Twee van onze buurtteam leden hebben de training zelf ook gevolgd. Als je interesse hebt om op deze manier te helpen bij het verduurzamen van onze wijk, laat het dan weten via info@wattnu.org

Energie coöperatie WattNu
In de afgelopen maanden heeft de energie coöperatie WattNu tot een duurzame partner van de gemeente in de Gooise Meren. De energiecoöperatie WattNu is een organisatie zonder winstoogmerk voor, door en met bewoners en zet zich in om bewoners actief te ondersteunen bij de energietransitie. De coöperatie richt zich op de drie pijlers  energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking. Wil je meer weten over de WattNu en de mogelijkheid om lid te worden, klik dan hier voor meer informatie.  

Binnenkort wordt een convenant getekend tussen de gemeente en WattNu, waardoor de coöperatie de regierol krijgt over de energietransitie in de gebouwde omgeving. WattNu zal vanuit deze rol ook andere bewonersinactieven ondersteunen. Er wordt op dit moment al nauw samengewerkt door WattNu, buurtteams en gemeente bij het verder vormgeven van de wijkaanpak. Ook wij als Duurzaam RemCom delen onze ervaringen met de wijkaanpak  ontwikkelen op deze manier samen een aanpak die gemeentebreed verder uitgerold kan worden. 

De wijkaanpak in de gemeente Gooise Meren
Ook in de gemeente gebeurt er veel in het kader van de energietransitie in de Gooise Meren. Het buurtteam initiatief zoals deze is vormgegeven in RemCom is model komen te staan voor andere wijken in de Gooise Meren. De gemeente ondersteunt buurtplatforms en bewoners om een vergelijkbare wijkaanpak vorm te geven als we in RemCom zijn gestart. Eind september hebben de eerste bewonersavonden plaatsgevonden in Parkwijk, Muiden en Muiderberg. Tuindorp Keverdijk-Thijssepark- Vierhoven volgt later deze maand en ook in de Vesting is een buurtteam actief. 

Iedereen doet wat!
Begin september is de landelijke klimaatcampagne van start gegaan. Met de slogan Iedereen doet wat worden alle inwoners van Nederland ervan bewust gemaakt wat jezelf kan doen om je eigen energieverbruik te verminderen. Kijk voor tips en suggesties op www.iedereendoetwat.nl. Het leuke van deze campagne is dat elke gemeente er een eigen gezicht aan kan geven. Hierdoor is het goed mogelijk dat je de komende maanden een bekende wijk- of stadsgenoot voorbij ziet komen in de campagne in de Gooise Meren. 

Back to top