Belangrijkste thema’s

Duurzaam

In onze wijk is veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Daarom houdt een speciale werkgroep zich hier mee bezig en zijn er van tijd tot tijd acties.

Meer informatie

AED

AED’s kunnen mensenlevens redden. Daarom proberen we een dekkend netwerk te hebben in onze wijk.

Meer informatie

Bouwontwikkelingen

Er zijn veel bouwplannen voor onze wijk. RemCom probeert waar mogelijk mee te praten en zorg te dragen voor de leefbaarheid van de wijk.

Meer informatie

Buurt activiteiten

Om de saamhorigheid in de buurt te bevorderen, zijn buurtactiviteiten erg van belang. RemCom probeert, waar mogelijk, activiteiten in en vanuit de buurt te steunen. Zo maken we er een gezellige wijk van.

Meer informatie

Verkeer en veiligheid

Veiligheid en verkeer zijn zaken die erg van belang zijn in de wijk. Want we willen graag wonen in een veilige omgeving. RemCom probeert daar aan bij te dragen.

Meer informatie


Recent nieuws