RemCom staat voor Vereniging Buurtplatform Rembrandtpark & Componistenkwartier in Naarden, gemeente Gooise Meren. De vereniging telt nu 730 leden en is opgezet om samen te werken aan een mooie, (sociaal) veilige en duurzame buurt. RemCom vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en overlegt met gemeente en instanties die actief zijn in de buurt. Iedere bewoner van onze wijk kan lid worden door zich aan te melden.

Lidmaatschap

De contributie van het lidmaatschap voor het buurtplatform RemCom wordt jaarlijks vastgesteld tijdens ALV. Voor 2019 is de contributie vastgesteld op nul Euro.

RemCom omvat een gebied met ongeveer 1500 woningen. Bekijk voor een overzicht van onze wijk de kaart op Google maps

Back to top