Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RemCom staat voor Vereniging Buurtplatform Rembrandtpark & Componistenkwartier in Naarden, gemeente Gooise Meren. De vereniging telt nu 730 leden en is opgezet om samen te werken aan een mooie, (sociaal) veilige en duurzame buurt. RemCom vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en overlegt met gemeente en instanties die actief zijn in de buurt. Iedere bewoner van onze wijk kan lid worden door zich aan te melden. De contributie van het lidmaatschap voor het buurtplatform RemCom wordt jaarlijks vastgesteld tijdens ALV. Voor 2019 is de contributie vastgesteld op nul Euro.

Op onze nieuwspagina vind je het laatste nieuws van ons buurtplatform en in het forum word je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken over onze wijk. We horen graag van je wat er speelt!

RemCom omvat een gebied met ongeveer 1500 woningen. Bekijk voor een overzicht van onze wijk de kaart op Google maps. Onze wijkwethouder is Alexander Luijten.

Back to top