Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente


Datum: 17 maart 2016


Raad van State wil kleine aanpassing in bestemmingsplan Stork-locatie

De Raad van State wil dat de gemeente Gooise Meren een aanpassing aanbrengt in het bestemmingsplan voor de Stork-locatie. Dat is de kern van de uitspraak die de RvS onlangs heeft gedaan naar aanleiding van twee beroepschriften tegen het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Naarden op 24 juni 2015 heeft vastgesteld. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad van Gooise Meren om in te stemmen met het aangepaste bestemmingsplan.

In deze kwestie draait het om de afwikkeling van het verkeer naar en van de Godelindeschool. De school is nu al gevestigd op de Stork-locatie, maar wordt straks een stuk groter. Op dit moment heeft de school een dependance aan de Amersfoortsestraatweg, maar in de nieuwe situatie zitten alle leerlingen in een nieuw gebouw op de Stork-locatie. Om het verkeer in goede banen te leiden, zal worden ontmoedigd dat ouders hun kinderen per auto brengen en halen. Maar voor het geval dit in de praktijk niet zou blijken te werken, wilde de gemeenteraad dat onder voorwaarden alsnog gekozen zou kunnen worden voor een Kiss & Ride-strook op het schoolplein en/of een parkeerstrook voor leraren achter een aantal woningen op de Gerard Doulaan.
In de formulering ‘onder voorwaarden’ zit precies de kern, want de RvS vindt dat dit voor de betreffende bewoners rechtsonzekerheid oplevert. Een van de twee beroepen heeft daarop betrekking en is door de RvS deels gegrond verklaard. De RvS heeft de gemeente opgedragen om nu al in het bestemmingsplan vast te leggen of de parkeerstrook en de Kiss & Ride- strook mogelijk zijn en hier geen voorwaarden aan te verbinden.

Voorstel aan de raad
Inmiddels heeft het college van B&W een en ander uitgewerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. In het voorstel is ervoor gekozen om de mogelijkheid van een parkeerstrook achter de woningen op de Gerard Doulaan (huisnummers 2 t/m 14) in het bestemmingsplan op te nemen. De functie van deze strook is: lang parkeren voor leerkrachten en kort parkeren voor het brengen of ophalen van kinderen. Of de strook er daadwerkelijk komt hangt af van hoe de verkeerssituatie zich in de praktijk ontwikkelt.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel op woensdagavond 23 maart en neemt er op woensdagavond 6 april een besluit over. Na instemming van de raad beoordeelt de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan. Als zij de gekozen oplossing en de onderbouwing hiervan accepteert, is het bestemmingsplan onherroepelijk.
U kunt het raadsvoorstel en de achterliggende stukken vinden op bestuur.gooisemeren.nl. In de vergaderagenda klikt u op de genoemde data.

Pilot van drie jaar
Er komt een drie jaar durende pilot. Door zo min mogelijk parkeerplekken te maken, maar wel een goede fietsparkeerplaats (Kiss & Bike- strook) vlakbij de school te realiseren, worden ouders verleid om niet met de auto maar te voet of met de fiets naar school te komen. Leraren kunnen in de wijk parkeren, want overdag worden veel parkeerplaatsen niet door de wijkbewoners zelf gebruikt.
Tijdens de pilot wordt gemonitord of de gekozen oplossingen het beoogde resultaat opleveren.