Om lid te worden van het buurtplatform RemCom kunt u zich aanmelden via info@remcom.nl

De vereniging en de gemeente werken samen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Rembrandtpark-Componistenkwartier door te werken aan een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal)veilig is..... lees meer .

 

De contributie van het lidmaatschap voor het buurtplatform RemCom wordt jaarlijks vastgesteld tijdens ALV. Voor 2017 is de contributie vastgesteld op € 0,00.

 

Contactgegevens: 

Vereniging Buurtplatform Rembrandtpark/Componistenkwartier 

info@remcom.nl

 

Correspondentie adres :

Jan ter Gouwweg 152, 1412 DA  Naarden 

035 - 694 87 28

 

Inschrijving Kamer van Koophandel nr.32125115