RemCom

hét buurtplaform voor het Rembrandtpark & het Componistenkwartier

 

WIJKSCHOUW

Beste Buurtgenoten,
Zoals ieder jaar houden wij ook dit najaar weer onze wijkschouw.  Hierbij stellen wij u in de gelegenheid al uw ideeën, op- en aanmerkingen aangaande  infrastructuur en/of groen bij ons te melden op
info@remcom.nl. 
De schouw wordt gehouden op 5 november van 14.30 tot 16.30 uur.
U kunt hier ook zelf bij aanwezig zijn. Details worden ook op de gemeentepagina in het Naarden Nieuws gepubliceerd.
Hebt u echter een acuut probleem in uw omgeving dan kunt u dat doorgeven aan de Gemeente op de gemeente website
www.gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente  onder het desbetreffende kopje. Dit wordt dan als dat nodig is met voorrang aangepakt.

 


 

 

Concept notulen ALV 28 mei 2018

Onder de tab Bestuur /Notulen treft u de concept notulen aan van de ALV van 28 mei 2018. Lees meer...…..klik hier


                                                         Wees inbrekers en stap voor!

In de vakantieperiode is een oude inbrekerstruc is weer in zwang!

Hoe gaat dat in z’n werk?

Uw huis wordt in de gaten gehouden, het zgn afleggen. Kijken of er beweging is gedurende de dag en avond.

Zij leggen iets voor de deur en als dat de volgende dag er nog ligt is de kans groot dat u langere tijd weg bent.

Ook een bloempot oid voor de deur zetten kan een goed ijkpunt zijn voor de inbreker.

Advies:

-         Zorg dat er regelmatig gecheckt wordt op dit soort acties.

-         Uw brievenbus laten legen.

-         In huis dmv tijdschakelaars lichten aan/uit.

Voor de mensen in de straat: als u mensen treft die zich bijzonder of verdacht gedragen, bel 112 en geef plaats en het signalement door.

De inbreker moet weten dat wij alert zijn in onze buurt

 


 

 

21 juni 17.30

Feestelijke ingebruikname van de fontein in het Meertje van Vlek/ Jan Jurissenplantsoen.

verslag van NH TV

 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/226764/Fontein-na-vijftig-jaar-terug-na-initiatief-Naardenezen

 


 

 

Informatieavond Verkeers Project BORgronden.

Datum: 14 juni 2018

Locatie: Gemeentehuis Bussum, Brinklaan 35

Aanvang: 20.00 uur

Agenda: meer ........

 


 

Tijdens de ALV van 28 mei jl, zijn de notulen van de ALV van 15 mei 2017 goedgekeurd. Onder het kopje Notulen Algemene Ledenvergaderingen kunt u deze teug lezen.
Klik hier en lees meer........


 Instellen parkeerverbod Paulus Potterlaan Naarden

Na lang overleg met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om een aanpassing van de onoverzichtelijke verkeersituatie op de kruising Paulus Potterlaan en de Brediusweg gerealiseerd te krijgen.
Lees verder in de Staatscourant van 11 april. Klik hier .................


 

 Landelijke Opschoondag 24 maart 2018.

Binnenkort is de landelijke opschoonweek weer die eindigt met de landelijke opschoondag op 24 maart a.s. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag levert prettig schone buurten op.
Maar dat niet alleen. Buren, collega's en scholieren vinden het vaak ontzettend gezellig om samen aan de slag te gaan. Want hoe meer mensen meedoen aan de Landelijke Opschoondag,
hoe succesvoller het wordt!
Wilt u op de Landelijke Opschoondag ook aan de slag? Dan levert de gemeente de materialen die u daarvoor nodig heeft.
Wilt u meedoen  en heeft u zakken, grijpers, hesjes, ringen of handschoenen nodig?

Stuur ons een mailtje naar gooisemerenschoon@gooisemeren.nl met uw gegevens en de materialen die u nodig heeft. Dan gaan we samen voor een schone buurt.


Buurt What's App

Er is een extra tab What's App groep aan het menu toegevoegd. U leest daar hoe de buurt What's App gebruikt dient te worden

klik hier voor de algemene informatie en voor de buurtinformatie klik hier

 


 

 

Borgronden:

De VOF Naarden Borgronden heeft een bulletin uitgegeven. Klik hier en lees meer.......


 


 

 

Nieuwbouw Wellantcollege

Op 26 januari heeft het Wellantcollge een brief gestuurd over hun nieuwbouw plannen. In deze brief worden belangstellenden/geïnteresseerden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 6 februari. Klik hier voor de brief.......

 


 

 

In december is een brief gestuurd aan de omwonenden van het Wellantcollege/ Stork gebouw. Niet iedereen in onze wijken is hier van op de hoogte, voor de inhoud klik hier......

   

In december is een brief gestuurd aan de omwonenden van het Wellantcollege/ Stork gebouw. Niet iedereen in onze wijken is hier van op de hoogte, voor de inhoud klik hier......

 


 

Beste mensen.

Bijgaand het verslag van de wijkschouw, waarbij wij als bewoners samen met de gemeente door onze wijk zijn gegaan (Rembrandtpark en het Componisten kwartier). U heeft veel punten aangereikt. Deze hebben we verwerkt in de bijlage en ook voorzien van commentaar. 

Om te zorgen dat uw toekomstige punten (groen, veiligheid) van aandacht meteen door de gemeente worden opgepakt, vraagt de gemeente of u direct met hen contact opneemt.

Via de website                  https://gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente/melden-bij-de-gemeente  of

via Eddie Bakker (Gemeente Gooise Meren) beheer openbare ruimte,

Telefoon: 0352070000 en 0652058555,   e-mal: e.bakker@gooisemeren.nl , en

Eelco Borghols  (Gemeente Gooise Meren) verkeersveiligheid  

email: e.borghols@gooisemeren.nl

U hoeft dan niet een heel jaar te wachten en de gemeente kan de werkzaamheden beter plannen.

Het verslag

Op 22 November 2017 ontvingen de bewoners van Rembrandtpark en het Componistenkwartier in Naarden de wijk wethouder Jan Frankx en de gemeente ambtenaren, Eddy Bakker (belast met de openbare ruimte), Eelco Borghols (belast met de verkeersveiligheid), en Lysette Lubbers (wijkcoördinator) voor de jaarlijkse wijkschouw.

 

Er wordt gekeken naar verbeterpunten in de openbare ruimte.

 

Het is een  zonnige woensdagmiddag. De kinderen bewegen zich naar de sportvelden. Een gezellige drukte. De wijk ligt er prachtig bij.

 

Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het buurtplatform RemCom om verbeterpunten aan te dragen. Alle locaties werden bezocht met een fietsroute door de wijk. Op enkele plaatsen staan bewoners klaar om hun punt toe te lichten.

 

Eddie Bakker verzucht : ‘ze kunnen me door het jaar ook gewoon bellen of de meldlijn gebruiken. Dan pakken we de punten aan waar we kunnen en de mensen hoeven dan niet een jaar te wachten’.

 

Een groot thema is de toenemende verkeersintensiteit. De wijk heeft veel kinderen en ook veel ouderen waarvoor de veiligheid gewaarborgd moet worden en de snelheid 30 km/uur duidelijk moet zijn. De sportverenigingen en de sterk gegroeide Hockey Club Naarden brengt ook parkeerproblematiek mee. Daarnaast gaat het bouwproject rond de Storklocatie van start, wat voor de bewoners van Bosch van Bredius en de wijk een zorgpunt is vanwege het bouwverkeer de komende jaren.

Verder is het ook een moment om te praten over projecten waar in de buurt niet iedereen gelukkig mee is, zoals in de Bachlaan. Op de stoep werden afspraken gemaakt om op het stadhuis er verder over te praten.

Tot slot is er het mooie Jan Jurissen plantsoen, in de volksmond het Meertje van Vlek, waar een initiatief is om (weer) een mooie fontijn te plaatsen, ook om de kwaliteit van het water te verbeteren. Mogelijkheden worden in de avondzon met elkaar besproken.

Het is goed om te zien hoe betrokken de bewoners zijn en de inzet van de gemeente en haar mensen om alles in top conditie te houden.

Voor een verslag van de uitvoering Wijkschouw 2017 klik hier

Met de complimenten van RemCom

 


 

Beste inwoner(s) van Rembrandtpark,    Naarden 4 december 2014

Niet zo lang geleden heeft er een inbraak plaatsgevonden bij u in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat woningen in dezelfde buurt een verhoogde kans lopen op een inbraak, vooral in de eerste weken na een inbraak. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent en dat u maatregelen neemt om de kans op inbraak in uw huis zover mogelijk te verkleinen. Wij nodigen u daarom uit om naar de Preventiekar te komen, die de komende tijd uw buurt aandoet.

- Donderdag 14 december 2017 van 13:00 tot 16:00 uur, weekmarkt Wilhelminaplantsoen, Bussum.

- Zaterdag 16 december 2017 van 09:00 tot 12:00 uur, weekmarkt Adriaan Dortsmanplein, Naarden Vesting.

- Zaterdag 6 januari 2018 van 14:00 tot 17:00 uur, hoek van de Mackaylaan en de Cort van de Lindenlaan, Naarden.

- Zaterdag 13 januari 2018 van 14:00 tot 17:00 uur, Speelwei aan de Burgemeester s’ Jacoblaan, Bussum.

De preventiekar is een initiatief van de gemeente Gooise Meren, in samenwerking met de politie en Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bij de Preventiekar krijgt u informatie over de manier waarop woninginbraken worden gepleegd en wat u kunt doen om deze te voorkomen.

Maatregelen nemen is belangrijk, vooral in de winter en rond vakanties wanneer de meeste inbraken worden gepleegd.

 

Bel 1-1-2 - Daar pak je boeven mee

Wist u dat bijna 80% van de aanhoudingen door de politie op heterdaad een gevolg is van een

melding van een inwoner? Daarom is het van belang om altijd verdachte situaties direct via

112 te melden bij de politie.

 

Wat is een verdachte situatie?

Als u een situatie niet vertrouwd, bijvoorbeeld omdat een onbekend persoon almaar heen en weer loopt door uw straat of omdat iemand bij woningen naar binnen kijkt, schroom dan niet om 1-1-2 te bellen. Geef hierbij ook informatie over bijvoorbeeld kleding of auto door, zoals een kenteken. Alle informatie, hoe klein het voor u ook lijkt, kan op verschillende manieren en op andere momenten belangrijk zijn. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan misdaad anoniem 0800-7000.

Ook kunt u Burgernet- deelnemer in Gooise Meren worden via burgernet.nl. Als deelnemer ontvangt u urgente berichtgeving van de politie en gemeente, bijvoorbeeld bij vermiste personen of na een inbraak.

Wat kunt u zelf doen?

Met verschillende maatregelen kunt u er voor zorgen dat inbreken in uw woning niet eenvoudig is. De meeste inbrekers gaan namelijk voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning in te komen, des te groter de kans dat ze opgeven. Tips om inbraak te voorkomen krijgt u van ons bij de Preventiekar of vindt u op geefinbrekersgeenkans.nl.

Bent u al lid van het buurtplatform Rembrandtpark- Componistenkwartier Naarden? Het buurtplatform zet zich onder andere in voor een verdere verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. Voor meer informatie en gratis lid worden gaat u naar http://remcom.nl

Heeft u vragen of ideeën?

Heeft u nog vragen of ideeën naar aanleiding van deze brief, maar bent u niet in de mogelijkheid om naar de preventiekar te komen? Dan kunt u mailen naar veiligheid@gooisemeren.nl of bellen met Jordi van Dijk, openbare orde en veiligheid, 035 207 00 00.

Wij zien u graag bij onze preventiekar, want samen maken we Gooise Meren veiliger!

Met vriendelijke groet,

Robin Vlug

Uw wijkagent

en

Jordi van Dijk

Openbare orde en veiligheid

Gemeente Gooise Meren.

 

Beste mensen,

 

Onderstaand bericht stuurde Jordi van Dijk van de gemeente ons.            20-11-2017

                                                            

 

Wellicht heeft u het goede nieuws al gelezen of gehoord, de oplichter waar ik onlangs een waarschuwingsbericht over stuurde is opgepakt. Zie ook: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/215215/Verdachte-aangehouden-voor-oplichtingen-in-t-Gooi

Tevens zijn er minimaal enkele slachtoffers door deze oplichter voorkomen met het vorige waarschuwingsbericht. Oplettende buurtbewoners belde mij om dit te vertellen.

 

Uiteraard is het goed alert te blijven op babbeltrucs en inbraak, zeker met de feestmaand december voor de deur. In 2016 werden er in Gooise Meren in december eenenvijftig (51) woninginbraken gepleegd. Een absolute piek ten opzichte van de rest van 2016. Oktober 2017 was eveneens een maand met een verhoogd aantal inbraken, ondanks alle acties tegen woninginbraak zijn er afgelopen oktober eenendertig (31) woninginbraken gepleegd.

In 2017 gaat het tot dusver goed wat betreft aantal inbraken, er is een dalende trend in het aantal (geslaagde) woninginbraken waar te nemen. Van januari t/m oktober 2017 is het aantal geslaagde inbraken met 13,7% afgenomen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Een goed resultaat, maar we zijn er nog niet.

 

Politie en gemeente nemen extra maatregelen in de donkere dagen  periode (oktober t/m januari) om de kans op inbraak in Gooise Meren te verkleinen.  Ik zal onze communicatie in de maand december met u delen, op deze manier kunt u dit mogelijk onder de aandacht brengen bij uw leden.

 

De komende inzetten van onze preventiekar vindt u op: https://gooisemeren.nl/nieuws/nieuws-single/news/preventiekar-trekt-erop-uit/

 

Met vriendelijke groet,

 

Jordi van Dijk
Openbare Orde en Veiligheid
M: 06-52885568

 


  

Overlast van afval naast ondergrondse containers

In het Naarder Nieuws van 8 november jl staat een artikel over de Overlast. Lees meer..........

 

Politiebericht:

De ’20 euro man’, die inwoners in de hele regio al geruime tijd met een smoes geld aftroggelt, is niemand minder dan Sylvester S. alias de ’schrik van Laren’. Zeker drie slachtoffers herkennen S. als degene die hen in de luren legde.

De man komt telkens met het verhaal dat hij vlakbij woont en in de problemen zit doordat zijn deur is dichtgewaaid. Hij vraagt om geld, meestal twintig euro, voor een treinkaartje naar de zogenaamde woonplaats van zijn ouders om daar reservesleutels te halen. Hij belooft het geld terug te betalen, maar doet dit nooit.

 


 

Wijkschouw in het Rembrandtpark en Componistenkwartier 

Op woensdag 22 november gaan buurtplatform RemCom en medewerkers van de gemeente Gooise Meren samen met bewoners en ondernemers de wijk in voor de jaarlijkse wijkschouw. Van de gemeente fietsen mee : wijkwethouder Jan Franx,  coördinator Beheer en Service Eddie Bakker, wijkregiseur Lystette Lubbers en wijkagent Robin Vlug. Doel is om de openbare ruimte te inspecteren en wensen en klachten te verzamelen. Hieronder vallen wegen en paden, verlichting, het groen en speelvoorzieningen. Mankementen zullen zo spoedig mogelijk na de wijkschouw worden verholpen. RemCom zal, namens u, de voortgang volgen in het overleg met gemeente. Daarover worden de deelnemers schriftelijk geïnformeerd.   

Woont u in het Rembrandtpark of het Componistenkwartier, dan kunt u uw eventuele aandachtspunten tevoren mailen naar info@remcom.nl. Wij zullen vanzelfsprekend ook de punten meenemen die door u op de wijktafel van 23 september zijn ingebracht.

U bent ook welkom om op 22 november mee te fietsen. We vertrekken om 15.00 uur vanaf zwembad De Lunet.


 

Tijdens de burendag op 23 september was er een buurtcafé
In dekantine van de Aderlaars (Lunet).
De bezoekers hebben aandachtspunten voor de gemeente ingebracht.
Klik de tab Buurtcafé en vervolgens Inventarisatie en u ziet de lijst of
klik hier. 

  

De concept notulen van de ALV mei 2017 staan onder de tab  Notulen Algemene Leden Vergadering. U kunt ook hier klikken voor de concept notulen. 


De gemeente heeft een aantal inwoners van het Componistenkwartier een brief en de evaluatie van het RemCom project gestuurd. Voor de brief klik hier ...... en voor de evaluatie klik hier.........  

 


  

4 April 2017
Bezoek van burgemeester Han ter Heegde op de fiets aan
Rembrandtpark en Componistenkwartier in Naarden/GooiseMeren.

Onder een stralende zon heeft burgmeester Han ter Heegde, Remcom en enkele bewoners een rondrit door de wijken gemaakt. Bij de Hockey club was gelegenheid om met een kopje koffie nader kennis te maken met de burgemeester. Vervolgens werd de rit voortgezet via de voetbal en de rugby naar de Bor gronden. Bij de vijver aan de Schoonderbeeklaan werd koers gezet, via de Bachlaan naar de Godelindeschool. Daar werd een uiteenzetting gegeven over de uitbreiding van de school. Lang het meertje van Vlek keerde de burgemeester weer terug naar het stadhuis in Naarden. Het was een bijzondere en nuttige kennismaking.

 

 RemComNieuws maart 2017

Samenstelling van het bestuur en de overeenkomst gemaakt met de gemeente ( december 2016)
..lees meer

Het beleidsplan.
Klik hier

Bewegen en sporten bij het Sport Buurtcafé.
Onder leiding van een coach wordt er elke donderdagochtend verantwoord bewogen en gesport. Verzamelen om 10.30 uur in de Kantine NVC Sportpak aan de Amersfoortsestraatweg, Naarden Ontmoet buurtgenoten en na afloop, koffie of thee. Kosten €2,50 

 


 Maak het inbrekers niet te makkelijk!!

 
Openstaande ramen of deuren (ook op de eerste verdieping!) zijn favoriet bij insluipers. Via een ladder die niet opgeborgen is of een vuilniskliko  die los voor het huis staat, zijn de inbrekers binnen luttele seconden de woning ingeslopen.
 
Uit een schouw van de politie in de afgelopen periode is gebleken dat:
  • Het duidelijk te zien is dat bewoners van huis zijn, bijvoorbeeld door duidelijke vakantieaankondigingen;
  • De ramen en / of (balkon)deuren open staan;
  • dure spullen in het zicht liggen;
  • ladders en kliko’s naast de woning zodat inklimming makkelijk wordt gemaakt.
 
Wetende dat het grootste deel van de woninginbraken gelegenheidsinbraken zijn wordt het de inbreker op deze manier wel erg makkelijk gemaakt.
 
Wat u kan doen is dus altijd uw ramen en deuren goed afsluiten, ook als u maar even weg bent! Insluiping is binnen 30 seconden gebeurd.
Geef de inbrekers dus geen kans en bescherm uw huis en uw spullen!!
 

Bel 112 bij verdachte situaties
Van de politie komt het verzoek om extra alert te zijn op verdachte personen. Er lopen personen rond die in de late avond en nacht er op uit trekken om in te breken. Je kunt ze herkennen aan het gedrag.  Deze personen lopen doelloos door de wijk en nemen daarin ook de steegjes mee.
 
Hoor of zie je iets in de straat of steeg of valt bepaald gedrag je op, bel dan echt met 112.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Jordi van Dijk ( gemeente Gooise Meren) en Dennis van den Berg Wijkagent Naarden
 

 


 


 


 


 


Tijdens de ALV van 28 mei jl, zijn de notulen van de ALV van 15 mei 2017 goedgekeurd. Onder het kopje Notulen Algemene Ledenvergaderingen kunt u deze teug lezen.
Klik hier en lees meer........