RemCom

hét buurtplaform voor het Rembrandtpark & het Componistenkwartier


 

 Op dit moment wordt er aan de website gewerkt. Onze excuses als u iets niet kunt vinden. Als het dringend is stuur dan uw vraag of opmerking naar info@remcom.nl.

 

4 april 2017 van 14.30 - 17.00

Burgemeester Han Ter Heegde fietst 4 april van 14.30 tot 17.00 uur samen met RemCom door het Rembrandtpark en het Componistenkwartier.

Omdat het kort dag is zijn we nog bezig met het programma. Wij komen daar graag bij u op terug. Maar save the date als u de burgemeester wilt ontmoeten. Wij zijn op zoek naar de beste locatie. U hoort!

 


 

RemComNieuws maart 2017


Nieuwe bestuursleden
Op 31 oktober 2016 werd een speciale Algemene Leden Vergadering belegd voor het aftreden van Wytse Bonga als voorzitter. De leden  gaven hun goedkeurig voor de installatie van twee nieuwe bestuursleden: Loes Broer -  Nieuwenhuis en Paul Doorenbosch. Inmiddels is de bestuurssamenstelling als volgt:
Paul Doorenbosch                           voorzitter
Jan Verkleij                                      penningmeester
Sandra Pouw                                   secretaris
Rien Hagen                                      veiligheid
Loes Broer-Nieuwenhuis                  welzijn
Iet Kuhn-Dura                                   inrichting en beheer openbare ruimte

Meer informatie is te vinden op
www.remcom.nl

Convenant buurtplatform RemCom en de gemeente Gooise Meren
Op 19 december 2016 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Gemeente Gooise Meren en de Vereniging buurtplatform Rembrandtpark-Componistenkwartier. Deze overeenkomst kunt u lezen door deze link aan te klikken

Hiermee geeft de gemeente invulling aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om de sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken en buurten te bevorderen. Alle bewoners hebben via de vereniging de gelegenheid zich bezig te houden met het collectieve belang van de door hen gewenste aandachtsgebieden.
De overeenkomst omschrijft het doel van de samenwerking, de rolverdeling, de financiën, de geschillenregeling, de informatie-uitwisseling en communicatie, de wijkschouw en het actieplan c.q. Jaarkalender die jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.

Wij kunnen samen onze stem laten horen. Meedoen is belangrijk. Iedere meerderjarige bewoners kan lid worden door zich aan te melden via de website: www.remcom.nl

Aan het lidmaatschap zijn momenteel geen kosten verbonden.

Als u actief wilt zijn in de wijk of in het bestuur wilt meedoen, meldt u zich dan per mail naar info@remcom.nl


 

  Landelijke  Opschoondag

  

GOOISE MEREN - Zaterdag 25 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag maken mensen door het hele land sámen een openbaar gebied zwerfafvalvrij.

 

Het schoolplein vegen. Of het park opschonen. Misschien de straten rondom je huis afvalvrij maken. Of het gebied rondom je bedrijf of supermarkt aanpakken. Tijdens de Landelijke Opschoondag maak je schoon bij jou in de buurt. Aan inwoners die actief aan de slag willen op de Landelijke Opschoondag, stelt de gemeente opruimmiddelen beschikbaar. U kunt deze opruimmiddelen, na afspraak, afhalen bij één van de werven. U  kunt uw opruimactie ook aanmelden op de website van Nederland Schoon. Ook daar kunt u gratis opruimmiddelen bestellen. Voor meer informatie of de opruimmiddelen kunt u mailen naar gooisemerenschoon@gooisemeren.nl.

  


 

Het beleidsplan staat op de site!

kijk onder het kopje RemCom.

  


 

Bewegen en sporten bij het Sport Buurtcafé.

Onder leiding van een coach wordt er elke donderdagochtend verantwoord bewogen en gesport.

Verzamelen om 10.30 uur in de Kantine NVC

Sportpak aan de Amersfoortsestraatweg, Naarden

Ontmoet buurtgenoten en na afloop, koffie of thee. Kosten € 2,50